Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
 KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 DARZ BÓR W SZTUMIE
1506185
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Porzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
301
448
6901
1496553
8629
17392
1506185

Your IP: 18.207.240.230
Server Time: 2020-07-11 14:07:17

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Jubileusz 70. lecia powstania naszego koła

W sobotę, 9 września 2017 r., przeżyliśmy obchody  Jubileuszu 70. lecia powstania naszego  Koła. Wszystkie uroczystości odbyły się na terenie Leśniczówki "Wydry" i rozpoczęły się one  Polową Mszą Hubertowską celebrowaną przez ks. Dariusza Polaka proboszcza parafii w Mikołajkach Pomorskich a także myśliwego z KŁ. "Sokół" w Gdańsku.

O godz. 15:00 prezes Koła kol. Maciej Baurycza przywitał zgromadzonych przed zaimprowizowanym ołtarzem plowym i wydał komendę by wprowadziś sztandary kół łowieckich: "Darz Bór" i "Cyranka" w Sztumie oraz "Knieja" w Starym Dzierzgoniu. Następnie zwrócił się do ks. Dariusza Polaka z prośbą o odprawienie Polowej Mszy Hubertowskiej.

Zaimprowizowany ołtarz polowy

Prezes KŁ. "Darz Bór" kol. Maciej Baurycza prosi o wprowadzenie sztandarów

Ks. proboszcz Dariusz Polak celebrujący Mszę Hubertowską

Kol. Jakub Baurycza czytał elementy Mszy świętej

Podczas Mszy Hubertowskiej nie może się obyć bez tradycyjnych elementów, takich jak mzyka myśliwska czy wręczenie darów lasu dla kapłana celebrującego Mszę Hubertowską.

Oprawę muzyczną zabezpieczył Zespół Muzyki Myśliwskiej "Hubertus" prowadzony przez kol. Michała Wojtyłę

Wręczenie darów lasu od myśliwych

Po Mszy Hubertowskiej ponownie wystąpił prezes Koła, który podziękował kapłanowi za jej odprawienie a sygnalistom z "Hubertusa" za oprawę muzyczną. Potem przywitał zaproszonych gości i myśliwych z rodzinami, którzy przybyli na uroczystość.

Kol. Macij Baurycza wita gości i myśliwych Koła

Na uroczystości przybyli znakomici goście: Prezes EORŁ kol. Jan Kantypowicz, Wiceprezes EORŁ kol. Roman Markowicz, Senator RP kol. Leszek Czarnobaj, Starosta Powiatowy Pan Wojciech Cymerys, Wicestarosta Powiatowy kol. Antoni Downarowicz, Burmistrz Sztumu Pan Leszek Tabor, Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie Pan Kazimierz Kulecki, członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu kol. Zbigniew Trzaska, przewodniczący Komisji Kultury EORŁ kol. Andrzej Czapliński, Zarządy Kół Łowieckich "Cyranka" w Sztumie i "Knieja" w Starym Dzierzgoniu, mysliwi i ich rodziony oraz przyjaciele KŁ. "Darz Bór".

Z prawej prezes EORŁ kol. Jan Kantypowicz, z lewej kol. Zbigniew Trzaska - członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu

Wiceprezes EORŁ, nasz wieloletni łowczy kol. Roman Markowicz

Od lewej, koledzy: Jan Kantypowicz - prezes EORŁ, Andrzej Czapliński - przewodniczący Komisji Kultury i członek EORŁ, Roman Markowicz - wiceprezes EORŁ

Następnym punktem programu było przedstawienie 70. letniej historii naszego koła. Dokonał tego nasz były prezes, znawca historii koła kol. Zbigniew Zwolenkiewicz.

Z przyjemnością wysłuchano tej opowieści, nie zawsze wszystkim znanej. Zwłaszcza, że kol. Zbigniew Zwolenkiewicz zreferował ją dowcipnie i z wielką znajomością rzeczy.

Następnie wiceprezes EORŁ kol. Roman Markowicz odczytał protokół Kapituły Medalu Za Zasługi Dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ o nadaniu naszemu kołu tego właśnie odznaczenia, a następnie Kapituły Odznaczeń Naczelnej Rady Łowieckiej o nadaniu Medali Zasługi Łowieckiej, kolegom: Stanisławowi Stopczyńskiemu, Maciejowi Baurycza, Romanowi Preuss i Piotrowi Chodorowskiemu.

Prezes EORŁ kol. Jan Kantypowicz odznacza sztandar

Następnie wręczono Złoty Medal Zasługi Łowieckiej dla kol. Stanisława Stopczyńskiego a Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej dla kolegów: Macieja Baurycza - prezesa koła, Romana Preuss - skarbnika i Piotra Chodorowskiego - sekretarza koła.

Kol. Stanisław Stopczyński odbiera Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej odbiera kol. Maciej Baurycza,

kol. Roman Preuss

oraz kol. Piotr Chodorowski

W imieniu odznaczonych podziękowanie złożył kol. Stanisław Stopczyński

Nasi medaliści

Nasze koło, w 2012 r. zaczęło nadawać Honorowe Kordelasy Koła. Kapituła, czyli aktualny Zarząd koła, zgodnie z Regulaminem nadaje 5 Honorowych Kordelasów w roku Jubileuszu koła. Z okazji 70. lecia, po raz drugi w kole, nadano Kordelasy. Uroczystość Nadania Honorowych Kordelasów i Pasowanie na Rycerza św. Huberta, zgodną  z Ceremoniałem przyjętym przez EORŁ, otworzył przewodniczący Komisji Kultury EORŁ kol. Andrzej Czapliński wygłaszaąc uroczystą Laudację a sylwetki Pasowanych przedstawił kol. Zbigniew Zwolenkiewcz.

Kordelasy

Kol. Andrzej Czapliński wygłasza Laudację

Kol. Zbigniew Zwolenkiewicz przedstawia sylwetki Pasowanych

Pasowani

Sylwetki wg kol. Zbigniewa Zwolenkiewicza. Od lewej:

Kol. Kazimierz Kaczmarek - członek PZŁ i Koła "Darz Bór" od 1985 r. Prawy i etyczny myśliwy, przestrzegający zwyczaje łowieckie i szanujący język łowiecki. W latach 1988 - 1994 członek Zarządu gdzie pełnił funkcję skarbnika koła. Wspaniały towarzysz polowań zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

Kol. Jerzy Parus - członek Koła i PZŁ od 1984 r. Swoją pasję łowiecką łączy z pasją artysty fotografika. Jest myśliwym szanującym tradycje, zwyczaje i nasz język. Zaangażowany w pracy na rzecz koła. Na Jubileusz 60. lecia koła był współorganizatorem wystawy łowieckiej na sztumskim Zamku, którą odwiedziło wielu mieszkańców Sztumu i turystów odwiedzających Zamek. Reprezentuje od wieu lat nasze koło podczas Przeglądu Muzyki i Kultury Myśliwskiej w Kwidzynie.

Kol. Zygmunt Pyszora - Członek PZŁ od 1984 r., do koła wstąpił w 1999 r. Wykonuje najwspanialszy zawód świata, gdzie można łączyć pasję myśliwską z pracą zawodową. Jest leśnikiem. W życiu koła - od 2000 roku pełni funkcję strażnika łowieckiego w obwodzie 240. Współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Uśnicach. Organizuje dla dzieci i młodzieży pogadanki, spotkania w łowisku, na których pokazuje życie zwierząt w lesie i na polach. Bardzo koleżeński, służy pomocą kolegom w łowisku. W dniu pasowania obchodził urodziny.

Kol. Stanisław Owczarski - do PZŁ i Koła wstapił w 1984 r. Prawy, etyczny i bardzo spokojny myśliwy. Wspaniały towarzysz łowów, któremu często towarzyszy jego pies. Od wielu lat współorganizator wyjazdów dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w łowiska na dokarmianie zwierzyny. Bardzo zaangażowany w budowę i naprawę urządzeń łowieckich.

Kol. Marek Zaleski - Do PZŁ i Koła wstąpił w 1888 r. W działalności łowieckiej kieruje się zasadą poszanowania praw natury. Jest zaangażowanym, prawym i etycznym myśliwym. Jest wspaniałym towarzyszem łowów, preferuje polowania zbiorowe. Szanuje zwyczaje, tradycje i język łowiecki. Zaangażowany w pracach na rzecz łowiska i budowy urządzeń łowieckich. W ostatnich latach sprawny przewodniczący walnych zgromadzeń koła.

Aktu Pasowania dokonał Rycerz św. Huberta kol. Roman Markowicz. Asystent, Rycerz św. Huberta kol. Maciej Baurycza wcześniej odczytywał Akt Nadania Honorowego Kordelasa. Trzeba dodać, że wg Ceremoniału Pasującym i jego Asystentem może być tylko już wcześbiej pasowany Rycerz św. Huberta.

Pasowany kol. Kazimierz Kaczmarek

Pasowany kol. Jerzy Parus

Pasowany kol. Zygmunt Pyszora

Kol. Stanisław Owczarski

Pasowany kol. Marek Zaleski

Rycerze św. Huberta

Następne głos zabrał prezes EORŁ kol. Jan Kantypowicz, który w imieniu swoim, Rady Okręgowej i łowczego okręgowego kol. Wieńczysławxa Tylkowskiego, nieobecnego z powodu wyjazdu służbowego, skierował ciepłe słowa do myśliwych Jubilata. Życzył im wytrwałości w nadchodzących, niełatwych czasach dla polskiego łowiectwa i pomyślności w życiu osobistym, zawodowym i łowieckim. Kol. Prezes EORŁ wręczył list gratulacyjny i pamiątowy grawerton.

Prezes EORŁ kol. Jan Kantypowicz

Życzenia od Zarządu Okręgowego składa jego członek kol. Zbigniew Trzaska

Potem nastąpiły życzenia i gratulacje od zaproszonych gości i przyjaciół KŁ. "Darz Bór" w Sztumie.

Życzenia od Senatora RP kol. Leszka Czarnobaja

Życzenia od Starostwa Powiatowego w Sztumie składają: Starosta Powiatowy Pan Wojciech Cymerys i Wicestarosta kol. Antoni Downarowicz

Życzenia od Burmistrza Sztumu Pana Leszka Tabora

Burmistrz Sztumu wręczył pamiątkowe medale "Zasłużony dla Miasta i Gminy Sztum" myśliwym Jubilata kolegom: Andrzejowi Rozkwitalskiemu i Zygmuntowi Chętnikowi a dla Koła wizerunek patronki Sztumu.

Życzenia  od zaprzyjaźnionych kół łowieckich: "Knieja" Stary Dzierzgoń ...

... oraz "Cyranka" Sztum ...

... i wspólny upominek

Życzenia od Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie Pana Kazimierza Kuleckiego

Ponieważ część oficjalna dobiegła końca wyprowadzono poczty sztandarowe a potem odbył się koncert Zespłu Muzyki Myślwskiej "Hubertus".

Były jeszcze upominki - kulawki dla myśliwych Jubilata a zaproszoni goście otrzymali pięknie wydaną książkę autorstwa kol. Zbigniewa Zwolenkiewicza i jubieuszową odznakę koła.

Kol. Maciej Baurycza prosi o sygnał "Posiłek" zapraszający na Biesiadę Myśliwską

Po koncercie zaprosiliśmy wszystkich obecnych na biesiadę myśliwską. Było smacznie, było różnorodnie, była świetna pogoda. Do konsumpcji przygrywał "Hubertus" a do tańca zespół "Gaz 55".

ZMM "Hubertus"

Zespół "Gaz 55"

Jubileuszow tort

Pierwsze cięcie wykonał prezes koła kol. Maciej Baurycza

Fantastyczny catering przygotowała firma "Poliszynel" z  Elbląga

Rozpoczęły się tańce

Zarząd Koła dziękuje kolegom za pomoc w organizacji Jubileuszu. Dziękujemy gościom za liczne przybycie i miłe słowa skierowane do nas. Mamy nadzieję, że był to godny Jubileusz. Przed nami następne lata budowy naszego koła. Darz Bór !!!

Więcej fotografii w Galerii